หอเกียรติยศ - เวิลด์ 105

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Saint Laurent
วันที่ 10.12.2018 เวลา 13:35

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
Slaying Out
วันที่ 15.12.2018 เวลา 23:15

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Riddarbirger
วันที่ 12.12.2018 เวลา 15:21

รางวัลประจำวันจาก 2019-01-18

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
grrannite

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

ผู้สนับสนุนประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปล้นสะดมประจำวัน
BobOnFire

นักปล้นสะดมประจำวัน
We Never Sleep