เกมอื่นๆ:

เล่นตอนนี้เลย

หอเกียรติยศ - เวิลด์ 105

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
BobOnFire
วันที่ 11.07.2019 เวลา 04:05

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
BobOnFire
วันที่ 16.03.2019 เวลา 10:59

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
tudadar
วันที่ 08.02.2019 เวลา 06:45

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Saint Laurent
วันที่ 10.12.2018 เวลา 13:35

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
BobOnFire
วันที่ 17.06.2019 เวลา 22:32

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
Shortfuse
วันที่ 27.02.2019 เวลา 13:37

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
Slaying Out
วันที่ 15.12.2018 เวลา 23:15

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
We Never Sleep
วันที่ 16.04.2019 เวลา 03:19

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
exonroot
วันที่ 02.03.2019 เวลา 00:30

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Riddarbirger
วันที่ 12.12.2018 เวลา 15:21

รางวัลประจำวันจาก 2019-07-23

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
cardocard

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
Sleeping Disorder

ผู้สนับสนุนประจำวัน
Hybris

นักปล้นสะดมประจำวัน
Hybris

นักปล้นสะดมประจำวัน
Hybris

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
jmjmjang

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
Tottas